Shvatite Grupu Ozbiljno

Prvenac Centra za psihosocijalnu edukaciju Alma Nova a u okviru edicije posvećene Grupnoj Analizi, je knjiga grupnog analitičara i psihoterapeuta Dr Farhada Dalala: Shvatite Grupu Ozbiljno – Ka postfuksovskoj grupnoj analitičkoj teoriji.

3.000 rsd

Upoznajte se sa kjnigom

Shvatite Grupu Ozbiljno

Opis

Dr Farhad Dalal je psihoterapeut u privatnoj praksi u Devonu poslednjih dvadesetak godina. Po
osnovnom obrazovanju fizičar, interesovanje za razumevanje ljudske prirode ga vodi do grupne
analize. Trening grupni analitičar je i supervizor Instituta za grupnu analizu u Londonu. Već nekoliko
godina ostvaruje san da razvije grupnu analizu u Indiji i rukovodi treningom ˝Group Analysis India˝.
Strastan je pisac i objavljuje radove u kojima povezuje grupnu analizu, psihoanalizu, funkcionisanje
organizacija i društva, naročito se bavi rasizmom kao oblikom mržnje u čijoj osnovi se nalazi moć
jednih nad drugima. Njegov radoznali duh i ljubav prema otkrivanju saznanja o relacionoj ljudskoj
prirodi su ga naveli da u svojoj prvoj knjizi ˝Shvatite grupu ozbiljno˝ preispituje i proširuje
dosadašnje psihoanalitičke postavke S.Frojda i grupnoanalitičke teorije S.H.Fuksa. Zalaže se za
psihoanalizi srodnu, Fuksovu grupno analitičku teoriju, obogaćujući je Elijasovom sociološkom
teorijom, Mate-Blankovom teorijom, socio-biologijom, teorijom diskursa i komunikacija. Objedinjuje
teorijski korpus i sa entuzijazmom i autoritetom nudi post fuksijansku grupno analitičku teoriju.
Jednostavno rečeno genetski smo programirani da se povezujemo sa okolinom kako bi preživeli i
produžili vrstu. Pojedinac je samo jedan nivo grupe. Grupna dinamika nas je naučila da kohezivna
grupa bolje funkcioniše od nekohezivne a emocionalne veze omogućuju da težimo da pripadamo
grupama u kojima se učimo da mislimo. ˝Um i mišljenje nisu privatno vlasništvo pojedinca već
vlasništvo grupe˝. U grupama se kumulira ono što grupni analitičari zovu društevenim nesvesnim.
U grupama se ogledamo i sa drugima učimo korektivnom iskustvu. Psihoterapija Dalala je etika koja
leži u kooperativnosti grupe. Iz trenutka u trenutak kooperativnost se dostiže i gubi, a sam proces je
vrednost koja se zove grupna analitička psihoterapija.

 

Naslov: Shvatite grupu ozbiljno: ka postfukvoskoj grupnoj analitićkoj teoriji
Autor: Farhad Dalal

Naslov originala: Taking The Group Seriously: Toward a Post-Foulkesian Group Analytic Theory

Izdavac: Alma Nova, Žorža Klemansoa 16, Beograd

Urednici: Danilo Pešić, Maja Lyon

Prevod: Vesna Radonjić, grupni analitičar i prevodilac. Ivana Bosić, prevodilac

Stručni redaktor: dr Tija Despotović

Tehnička urednica: Maja Lyon

Dodatne informacije

Težina 0,7 kg